Išmetamųjų dujų vamzdis

Profesionali išmetamųjų dujų sistemos techninė priežiūra

Kai prireikia naujo išmetamųjų dujų vamzdžio, dažniausiai jo reikia nedelsiant. Mūsų pardavimo skyriaus darbuotojai padės išsirinkti tinkamus gaminius, o mechanikai nedelsdami sumontuos naujus vamzdžius jūsų automobilyje. Geriausi pasaulyje išmetamųjų dujų sistemų gamintojai garantuoja vamzdžių kokybę. Išmetamųjų dujų dūmuose, be kitų junginių, yra anglies monoksido – bekvapių, tačiau toksiškų dujų. Be to, išeidamos iš cilindrų išmetamosios dujos yra ypač karštos, todėl labai svarbu tinkamai ir tvirtai užsandarinti išmetamųjų dujų vamzdį.

Išmetamųjų dujų sistema

Automobilio išmetamųjų dujų sistema atlieka dvi svarbias funkcijas: per ją iš variklio išeina karšti išmetamųjų dujų dūmai nesukeldami pavojaus automobilyje esantiems žmonėms. Taip pat sistema užtildo garsą, kurį generuoja iš cilindro išeinančios itin suspaustos dujos. Iš automobilio cilindro išmetamųjų dujų dūmai turi pasišalinti kuo efektyviau tam, kad į cilindrus patektų kuo didesnis kiekis naujų degalų. Jei dūmai tinkamai nepašalinami iš sistemos ir sudegusios dujos lieka cilindre, variklio galia sumažės.

Išmetamųjų dujų vamzdis kaip duslintuvas

Degdamos dujos stipriai plečiasi ir, atsidarius išmetamųjų dujų vožtuvui, sudegusios dujos dideliu slėgiu išsiveržia į išmetimo angą. Slėgio banga išmetimo angoje sukelia stiprų garsą. Iš variklio slėgio bangos į išmetimo angą atsimuša tūkstančius kartų per minutę, todėl toks garsas būtų pavojingas ir aplinkiniams, ir keleiviams. Pirma slėgio banga į išmetimo angą patenka didesniu už garsą greičiu, tačiau išmetamųjų dujų sistemoje silpsta ir garsas nutyla.

Duslintuvas išmetamųjų dujų sistemoje skirtas tam, kad sumažintų išmetamųjų dūmų slėgio bangas ir nuslopintų automobilio keliamą triukšmą. Įstatyminiame potvarkyje dėl automobilių nustatomas maksimalus leistinas automobilių ir motociklų skleidžiamas triukšmas. Dujų srauto greitį galima sumažinti duslintuve išplečiant erdvę ir naudojant skaidymo sieneles. Dėl erdvės išplėtimo, srauto pasipriešinimas, kurį sukelia skaidymo sienelės, nėra toks didelis.